Monthly Archives: januari 1996

Teletekst

Start van NOS Teletekst in Nederland op 1 april 1980.

Buiten is het koud, een graad of 8, en het stormt. Ik zit voor het tochtende raam én te schrijven én te denken aan een nieuwe kachel. Immers, ik betrok deze woning toen zich op straat tropische taferelen afspeelden, de ramen open en okseltje zweet-zweet. Maar dat allemaal terzijde, want de bedoeling was, en is het nog steeds, iets te vertellen over de vernieti­ging van mijn zo dierbare televisietoestel. Het verschijnen van de woorden ‘teletekst pagina 299’, of wat voor pagina dan ook, heeft hier alles mee te maken.
Laatst zag ik een interessant T.V.-programma over Creools koken. Het programma eindigde met de woorden ‘voor meer infor­matie zie teletekst pagina 350′. Ik wist wel hoe een teletekst er uit moest zien, omdat met name ’s nachts veel pagina’s worden uitgezonden. Maar hoe ik precies die pagina kon krijgen die ik ook wilde zien was voor mij vooralsnog een raadsel. Teletekst was voor mij ‘kijken wat de pot schaft’.
Maar aangezien de omroepster ook nog eens zei dat het mogelijk was meteen op teletekst te kijken heb ik de knoop doorgehakt. Pagina 350 moest ik in beeld zien te krijgen. Op alle andere zenders bleek niets terug te vinden van wat maar enigszins met pagina 350, Creools koken, te maken zou kunnen hebben. Nu zat er ook nog een knop op m’n toestel, waarbij, als je er aan draait, alle kanalen op één zender voorbij komen. Volgens mij moest teletekst zich tussen één van die kanalen bevinden. Na veel gedraai kwam ik er achter dat zich tussen de kanalen slechts ruis bevond. Door dat met woede gepaard gaande draaien kwam ik er ook achter dat de knop van m’n toestel zich nog in m’n hand bevond toen ik op het toilet stond. Machteloos plaste ik in het wilde weg, totdat mij iets te binnen schoot. ‘Meer informatie vindt u op teletekst achter dit kanaal’. Triomfan­telijk sloot ik m’n gulp, waste m’n handen en ging ik aan de slag. De onthulling van een mysterie lag in het verschiet.
Met de punt van een schaar, een schroevendraaier was niet snel genoeg voorhanden, schroefde ik nieuwsgierig de achterkap van m’n toestel los. Dit lijkt vlekkeloos te zijn verlopen, maar in werkelijkheid waren er twee schroefjes doorgedraaid en heb ik de kap dusdanig moeten afbreken, dat er nu nog kleine stukjes van in m’n kamer rondslingeren.
Maar het toestel was nu in ieder geval ook aan de binnenkant bereikbaar. Wat een draden, wat een knoppen en vooral, wat een boel ondefinieerbare dingen zaten er in het toestel. Nergens stond aangegeven waar de teletekst zich precies be­vond, laat staan de pagina’s. Gelukkig vond ik veel losse draden in het toestel, zodat ik in ieder geval iets kon probe­ren. Na al die draden in de meest mogelijke variaties met elkaar verbonden te hebben had ik nog geen enkele pagina teletekst gezien. Sterker nog, ik heb nadien überhaupt niets meer op het beeldscherm gezien. Dit restte slechts één conclu­sie; teletekst was gebaseerd op een soort magie die de mens in staat stelt zijn of haar eigen t.v.-toestel te slopen.
Na veel overwegingen besloot ik naar de rechter te stappen. Teksten als ‘meer informatie vindt u op teletekst achter dit kanaal’ zijn zo suggestief dat mensen worden aangezet tot vandalisme in hun eigen huiskamer. Mijn gedachten werden helderder en helderder. Zo zag ik ineens die grote televisiefabrikant voor me. Een immens bedrijf dat in financiële moei­lijkheden verkeerde. De link was snel gelegd. Een groot be­drijf dat onder andere televisietoestellen produceert zit in de moeilijkheden en mensen vernielen prompt hun ‘oude’ toe­stel. Al die mensen zijn daarmee weer potentiële afnemers. In de rechtszaal zal ik dan ook proberen te bewijzen dat dat bedrijf betrokken is bij de desastreuze teletekstboodschappen op het televisiescherm. Morgen, jawel, morgen stap ik naar de rechter. Maar eerst moet ik al die brokstukken van m’n zo geliefde t.v.-toestel bij elkaar schrapen. Het eerste bewijs­materiaal is daarmee reeds voorhanden.

(Dit verhaal verscheen ooit in Mens & Gevoelens.)

De trein

shutterstock_201298433In een langzame looppas, het hoofd voorover hellend en de slappe armen langs het lichaam, bewoog de man zich door de grote hal van het Centraal Station in Amsterdam. Zijn brilletje dreigde bij iedere beweging van z’n neus te vallen, maar precies op tijd kon hij dat met z’n rechterhand voorkomen. Met de ogen bijna dichtgeknepen spoedde hij zich naar perron 8. Nerveus liep hij, eenmaal boven op het perron aangekomen, richting de wachtende trein. Maar net voordat hij wilde instappen, viel zijn blik op het bord met daarop het tijdstip van vertrek en de eindbestemming van de trein.

Geschrokken keerde hij terug naar de stationshal. Zonder een moment stil te staan rende hij opnieuw een roltrap op en kwam uiteindelijk op perron 6 terecht. Weer verkeerd. Hij stampvoette. Met een bleek gezicht en wat zweetdruppels op zijn grijze hoofd keerde hij weer terug naar de stationshal. De paniek bij de man nam toe. Wat te doen als hij de laatste trein naar Vleuten miste? Hij bleef een moment staan en keek schichtig om zich heen. Op het bord van perron 11 zag hij dat de laatste trein naar Vleuten om 22:02 uur zou vertrekken. Hij had nog vijftien seconden, maar de afstand naar de trein bedroeg toch zeker wel twintig seconden. Met dan weer een grote, dan weer een kleine pas liep hij als een krampachtige snelwandelaar op de trein af. Hij zag dat de conducteur het fluitje al langzaam naar zijn mond bewoog.  Met zwaaiende armen probeerde hij de aandacht van de conducteur te trekken. De laatste meters vielen hem zwaar.

Hij zag hoe de conducteur inademde. Hij was er bijna. Op het moment van het fluitsignaal sloten automatisch alle deuren, behalve de deur bij de man met de fluit in zijn hand. Vermoeid stond de man oog in oog met de conducteur. Deze had de man al aan zien komen en leek nu zelfs een pas opzij te doen om hem in te laten stappen. Maar dat was schijn, want in plaats daarvan boog de conducteur iets achterover en pakte een bordje, dat de conducteur de nahijgende man voor z’n neus hield. “Dat is nou jammer!”, las de man en zag de lachende conducteur, die zelfs nog zwaaide, langzaam met de laatste trein naar Vleuten vertrekken.

“Godverr…”, brulde de man op het perron. Hij was woedend! Kwaad! Hij sprong op de rails en schreeuwde naar iedereen die het maar horen wilde.”Klote spoorwegen! Klote spoorwegen! Stelletjes godverg…hufters!” Met woeste bewegingen sloeg hij in het wilde weg. Hij trapte woest tegen een goederenwagon. Onderweg raakte hij zo nu en dan een vuilnisbak. “Klote Spoorwegen!” , brulde hij weer, nu in de grote stationshal en sloeg met z’n rechtervuist op een geel vertrektijdenbord. Hij was nog niet helemaal tot rust gekomen. Ook buiten het station, op het Stationsplein, reageerde hij zich nog af. Met enorme kracht trapte hij een leeg bierblikje de lucht in. Het blikje belandde precies in een vuilnisbak. Hij had niet in de gaten dat sommige voorbijgangers voor hem applaudisseerden. “Val allemaal dood!”, schreeuwde hij in de richting van het stationsgebouw. Met pijn in z’n rug en een neergeslagen hoofd betrad hij het eerste café dat hij op weg naar het centrum tegenkwam. Hij voelde dat hij een paar borrels nodig had om zichzelf een beetje te kunnen bedaren.

  • U ziet er moe en verward uit, mijnheer.
  • Ja, die klo.. de laatste trein…Vleuten. Als ik die…als ik… Doet u maar een jonge. Ik moet even tot rust komen.  (Waarom laat de schrijver de barman niet een borrel voor mij inschenken, dat is toch veel gebruikelijker, dacht hij nog)
  • Een jonge, alstublieft.
  • Vul nog maar een keer. Ik stuur de rekening naar de klote spoorwegen. Schoften zijn het, mijnheer. Brutale, onbeschofte schoften.
  • Ach ja, mijnheer. De trein rijdt of de trein rijdt niet.
  • Gr…

(RADIO)
“En dan onderbreken we deze uitzending voor een belangrijk bericht dat ons zojuist heeft bereikt. Het ANP meldt ons dat op het treintraject Amsterdam – Utrecht, in de buurt van Vleuten, een trein is ontspoord en vervolgens het Amsterdam-Rijnkanaal ingereden is. Het zou hier gaan om de laatste trein die uit Amsterdam richting Vleuten vertrok. Om twee minuten over tien, hoor ik zojuist. Volgens de laatste gegevens zouden er geen overlevenden zijn, omdat de deuren vergrendeld bleven. Wij houden u op de hoogte zodra we meer weten.”

De man in het café keek geschrokken en verbaasd.
– De laatste trein naar Vleuten…geen overlevenden?! Barman! Hier, pak aan. Tweehonderd gulden. Iedereen hier, neem wat te drinken. En hier…nog eens vijfhonderd gulden. Kan ik daar twee flessen jenever voor krijgen? Meenemen. De verbaasde barman keek naar het geld en gaf de man vier flessen gekoelde jenever.
– Veel plezier allemaal!!

Brullend en drinkend verliet de man het café.
“Leve de spoorwegen!” Met het gezicht recht omhoog, alsof hij een soort God aanbad, danste hij richting een bekend plein in de hoofdstad, de Dam.
“Leve de conducteurs en de spoorwegen!””  Al schreeuwend bereikte hij de Dam. “Treinen, treinen…tsjoeku, tsjoeku,tsjoeku!” Al tsjoeku, tsjoeku, tsjoekund liep hij in de rondte. “Instappen, we gaan! Treinen, joohoo! Omstanders, en met name de buitenlandse toeristen, vonden de act van de man wel bewonderenswaardig. Een nogal dikke Amerikaanse vrouw zette zelfs haar dochtertje op de rug van de man, die zich nu met gebogen rug en op handen en voeten voortbewoog. Een dikke Amerikaanse man, de vader van het meisje, liep vrolijk met de videocamera rond om het schouwspel vast te leggen.

Later die avond viel de man op de Dam in slaap. Hij had twee flessen jenever opgedronken. Beneveld van de drank en de vele inspanningen droomde hij over allemaal treinen waar hij niet in zat. Allemaal treinen die de brug af reden, tegen andere treinen botsten of zomaar in brand vlogen. De volgende dag liep hij met slingerende bewegingen en een kromme rug richting het station. In de grote hal zakte hij op z’n knieën en betuigde de spoorwegen grote dank. Hij besloot de rest van zijn leven op het station door te brengen en nooit meer te vertrekken. Uit dankbaarheid.

(Dit verhaal verscheen eerder in het maandblad MUG)