Monthly Archives: juli 2016

Brug Königsallee Düsseldorf afgezet wegens belegering Pokémon-Go spelers

PokéWEbDe stad Düsseldorf besloot vandaag de Girardet-Brücke aan de Königsallee, beter bekend als de ‘Kö’, tijdelijk af te sluiten. De reden: de belegering van Pokémon-Go spelers hindert het autoverkeer.

door het enorme aantal Pokémon-Go spelers worden er zelfs mobiele toiletten bij de brug neergezet. De lokale vervoersmaatschappij Rheinbahn plant ondertussen een speciale tramtocht voor alle monsterjagers.

De afdeling verkeersmanagement van de stad Düsseldorf heeft vandaag afzethekken voor de Girardet-Brücke geplaatst. Een stedelijke toezichtdienst zal de situatie rondom de brug om het uur controleren  en naar gelang de drukte de straat afzetten. Aan de oostzijde van de Kö staan inmiddels mobiele toiletten. Extra vuilnisbakken moeten voorkomen dat de omgeving niet te veel wordt vervuild.

In navolging van München en Augsburg wil de Rheinbahn ook een speciale tocht voor de Pokémon—jagers in het leven roepen. Er wordt gedacht aan een ouderwetse tram met daarop afbeeldingen van monsters uit stripverhalen. Momenteel onderzoeken medewerkers van de Rheinbahn, die zelf met het Pokémon-Go virus zijn besmet, welk traject voor de jagers met hun smartphones in aanmerking komt.

De data voor de speciale tramtocht en de prijzen worden de komende dagen bekendgemaakt. Eén ding staat vast: de ouderwetse tram zal niet langs de inmiddels beroemde Pokéstop bij de Girardet-Brücke rijden, want daar ontbreekt de tramrails.

Afgelopen zaterdag vond er zelfs een Pokémon-Party plaats. Klik hier voor videobeelden: http://iturl.nl/snTdWJQ

De Pokémon-tram rijdt inmiddels. Bekijk de volgende video: http://iturl.nl/snnizRl

Bron (met foto’s!): Girardet-Brücke an der Kö wird nun doch gesperrt (Rheinische Post)

Boek aan boord

buch_an_bord_logo_724x724BUCH AN BORD, dat is de zomeractie van Vorsicht Buch!, een actie van de Börsenverein des Deutschen Buchhandels (de vereniging van het boekenvak die ook de Frankfurter Buchmesse organiseert) en vliegtuigmaatschappij Condor. Deelnemers mogen van 1 juni t/m 31 augustus kosteloos één kilo extra bagage voor hun zomerlectuur meenemen.

Boekwinkel
Alle boekwinkels die lid zijn van de Börsenverein des Deutschen Buchhandels kunnen hun klanten met deze actie verrassen. Voorwaarde is dat de klant in de bovengenoemde periode met Condor vliegt. Je kunt een boekwinkel zoeken via de website www.buchhandlung-finden.de.

Win een reis naar Ibiza
Daarnaast verloten Condor en Vorsicht Buch! een vliegticket voor twee personen naar Ibiza, heen en terug. Meer informatie hierover staat op www.facebook.com/vorsichtbuch

Pas op, boek!
Vorsicht Buch!
is een initiatief van de Duitse boekenbranche dat in maart 2013 op de Leipziger Buchmesse van start ging. De Börsenverein des Deutschen Buchhandels is verantwoordelijk voor deze actie. Het doel is om meer mensen enthousiast te maken voor boeken en de lokale boekhandels te ondersteunen.

Snelle integratie vluchtelingen: Berlijns bedrijfsleven geeft goede voorbeeld

Vera Gäde-Butzlaff, voorzitter van het bestuur van de Gasag Berliner Gaswerke AG

Vera Gäde-Butzlaff, bestuursvoorzitter van Gasag Berliner Gaswerke AG

In Duitsland hebben het Berlijnse energiebedrijf Gasag en accountants- en belastingadviseurbedrijf PricewaterhouseCoopers (PwC) in april de Stiftung Jobführerschein (Stichting jobrijbewijs) in het leven geroepen. Doel is een versnelde integratie van vluchtelingen in de Duitse maatschappij en op de arbeidsmarkt. Vandaag mochten de eerste 13 deelnemers hun ‘jobrijbewijs’ in ontvangst nemen.

Het jobrijbewijs gaat daarom eerder van start dan alle andere initiatieven op het gebied van integratie. Direct na het aanvragen van asiel kunnen vluchtelingen zich voor deze cursus aanmelden. De Berlijnse Kamer van Koophandel en Industrie is van de partij om de doelen van de stichting ook daadwerkelijk om te zetten.

“Als 170-jarig traditioneel Berlijns familiebedrijf heeft Gasag al vele maatschappelijke veranderingen meegemaakt. Nu staan we weer voor een nieuwe.”

De cursus van acht weken is momenteel alleen toegankelijk voor vluchtelingen die in Berlijn wonen. PricewaterhouseCoopers investeerde naast 2.000 werkuren voor de opbouw en de omzetting van het project een bedrag van 150.000 euro. Projectpartner Gasag stelde voor de jaren 2016 en 2017 een bedrag van 200.000 euro ter beschikking. “Als 170-jarig traditioneel Berlijns familiebedrijf heeft Gasag al vele maatschappelijke veranderingen meegemaakt. Nu staan we weer voor een nieuwe. We zien het als onze verantwoordelijkheid er actief toe bij te dragen dat Berlijn levendig, cultureel veelsoortig en open tegenover iedereen blijft. Maatschappijen en ook bedrijven kunnen alleen succesvol zijn als veranderingen vroeg worden herkend en ook worden geaccepteerd, zodat de noodzakelijke processen van start kunnen gaan. Het jobrijbewijs is een effectief instrument dat al in een zeer vroeg stadium bij de integratie van vluchtelingen begint. Dat kan op het eind alleen maar succesvol zijn”, aldus Vera Gäde-Butzlaff, bestuursvoorzitter van Gasag Berliner Gaswerke AG.

De kern van het jobrijbewijs is een achtweekse cursus die vluchtelingen kunnen volgen voordat de bijscholingsprojecten van de Bundesagentür für Arbeit (Duitse UWV) van start gaan. Het doel is eerst een taalkwalificatie voor de arbeidsmarkt te verschaffen om vervolgens aan de toelatingseisen voor de verdere cursussen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt er hulp geboden op het gebied van de beroepskwalificaties en voorkeuren, er wordt geïnformeerd over de rechten en plichten van werknemers in Duitsland, de eerste sollicitatie-oefeningen worden geëxamineerd en de deelnemers kunnen een kijkje nemen bij bedrijven. Aan het einde van de cursus ontvangen de succesvolle deelnemers het certificaat van het jobrijbewijs, het eerste bewijs van kwalificatie voor een mogelijke professionele carrière in Duitsland.

De kwaliteit van de cursus en de infrastructuur laat de stichting verzorgen door de Kamer van Koophandel en Industrie Berlijn, die in de pilotfase 16 cursussen à 240 lesuren voor telkens 16 deelnemers heeft samengesteld. In het opleidingsgebouw in Bernau staan perfecte opleidingslokalen voor de diverse beroepsgroepen ter beschikking. Naast het voor de deelnemers gratis cursusprogramma stelt de stichting  het cursusmateriaal, een shuttle-service en de verzorging ter plekke kosteloos ter beschikking.

Norbert Winkeljohann, bestuurswoordvoerder van PricewaterhouseCoopers Deutschland.

Norbert Winkeljohann, bestuurswoordvoerder van PricewaterhouseCoopers Deutschland.

De potentiële deelnemers krijgen via de Agentur für Arbeit (Duitse UWV) informatie over het cursusaanbod. Daardoor kan ook een vervlechting met voortgezette cursussen van de Agentur für Arbeit worden gegarandeerd. Aan de cursussen mogen enkel mensen deelnemen uit landen waarin geweld of burgeroorlog heerst en bij wie de asielaanvraag om die reden een grote kans van slagen heeft. Dat zijn momenteel in het bijzonder mensen uit Syrië, Irak, Eritrea, Iran, Afghanistan en Libië.

“Als bedrijf zien wij het als een plicht te helpen bij het integreren van vluchtelingen. Die mensen mogen niet voor de maatschappij en de arbeidsmarkt verloren gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat ons model van een rechtsvorm zonder winstoogmerk met één of meerdere sponsors en een erkend opleidingsinstituut een voorbeeldfunctie kan hebben. Veel bedrijven in andere Duitse regio’s willen zich ook graag engageren, maar vaak ontbreken de financiële middelen of de geschikte programma’s”,  zegt Norbert Winkeljohann, de bestuurswoordvoerder van PwC Duitsland.

Gasags bestuursvoorzitter Vera Gäde-Butzlaff vult aan: “Wij zouden zeer blij zijn als het engagement van de Gasag opgang maakt en meer bedrijven in Berlijn financieel participeren. Zodat voor nog meer nieuwe inwoners van Berlijn een kans bestaat met ons en onze cultuur kennis te maken en aan het leven in de stad deel te nemen.”

De eerste 13 vluchtelingen mochten vandaag hun 'Jobrijbewijs in ontvangst nemen. Klik op de foto en bekijk de beelden in het Berlijnse journaal Abenschau (minuut 00:29 - 00:58)

De eerste 13 vluchtelingen mochten vandaag hun ‘jobrijbewijs’ in ontvangst nemen. Vier van hen hebben al een job gevonden. Klik op de foto en bekijk de beelden in het Berlijnse journaal Abendschau (minuut 00:29 – 00:58).

Website Stiftung Jobführerschein gGmbH

« Oudere berichten