Monthly Archives: december 2016

Statement bondskanselier Merkel na aanslag Berlijn

Persconferentie Angela Merkel, 20.12.2016

Persconferentie Angela Merkel, 20.12.2016

Dames en heren. Dit is een hele zware dag. Ik ben net als miljoenen andere mensen in Duitsland met ontzetting geslagen, geschokt en zeer bedroefd om datgene wat zich gisteravond op de Berlijnse Breitscheidplatz heeft afgespeeld. Twaalf mensen, die gisteren nog onder ons waren, die zich verheugden op kerst, plannen voor de feestdagen hadden, die zijn niet meer onder ons. Een onmenselijke en uiteindelijk onbegrijpelijke daad heeft ze van het leven beroofd. Meer dan 40 andere mensen zijn gewond, vechten om hun leven of hun gezondheid. Ik denk op dit moment  allereerst aan deze mensen, aan de doden en de gewonden en aan hun gezinnen, familieleden en vrienden. Ik wil graag dat u weet dat wij allen, een heel land, in diepe rouw met u samen zijn. Allemaal hopen we en velen van ons bidden voor u dat u troost en steun mag vinden, dat u weer gezond wordt, dat u verder kunt leven na deze verschrikkelijke klap.

Ik denk aan de reddingswerkers, de politie, de brandweer, artsen en verplegers die gisteravond in de schaduw van de Gedächtniskirche dienstverlening aan hun medemensen hebben verleend en ik dank u vanuit mijn hart voor uw moeilijke krachtsinspanning. En ik denk aan de opsporingsambtenaren. Ik heb veel vertrouwen in de mannen en vrouwen die er sinds gisteravond aan werken deze noodlottige daad op te helderen. Ze zal worden opgehelderd tot in het kleinste detail en de daad zal worden bestraft, zo hard als onze wetten dit toelaten. Nog weten we veel over de daad niet met de nodige zekerheid. Maar we moeten gezien de huidige stand van zaken van een terroristische aanslag uitgaan.

Ik weet dat het voor ons allen zeer zwaar te verdragen zou zijn als bevestigd wordt dat een mens deze daad heeft begaan die in Duitsland bescherming en asiel heeft gevraagd. Dit zou bijzonder weerzinwekkend zijn tegenover de vele Duitsers die zich dagelijks voor vluchtelingenhulp engageren en tegenover de vele mensen die onze bescherming daadwerkelijk nodig hebben en die moeite doen in ons land te integreren. Ik sta voortdurend in contact met de bondspresident, met de minister van Binnenlandse Zaken (BZ) de Maizière en met de burgemeester van Berlijn Michael Müller. Over een half uur zal het Sicherheitskabinett bij elkaar komen. Ik heb de betreffende ministers en hoofden van veiligheidsdiensten uitgenodigd over de huidige stand van zaken te adviseren en over de mogelijke consequenties die hieruit vloeien. En natuurlijk zullen we ieder moment, indien noodzakelijk, weer bij elkaar komen. Samen met de burgemeester van Berlijn en de minister van BZ zal ik vanmiddag naar de Breitscheidplatz gaan om daar net als vele andere Berlijners onze deelneming te betuigen.

Miljoenen mensen, ik ook, vroegen zich vanochtend af, hoe kunnen we ermee leven dat bij een ongedwongen wandeling over de kerstmarkt, dus op een plek waar we het leven vieren, een moordenaar zoveel mensen in de dood jaagt. Een eenvoudig antwoord op die vraag heb ook ik niet. Ik weet alleen, we kunnen niet en we willen niet al die dingen opgeven, de kerstmarkten, de mooie tijd met de familie en vrienden, daarbuiten op onze pleinen. We willen niet een leven leiden waarin de angst voor het kwaad ons verlamt, ook al is dat op dit moment moeilijk. We zullen de kracht vinden voor het leven zoals wij het in Duitsland willen leven: vrij, met elkaar en open. Ik bedank u.”

Tot nu toe 5.000 werkgelegenheidsplekken voor vluchtelingen

De Duitse minister Nahles van Werkgelegenheid

Andrea Nahles, de Duitse minister voor Werkgelegenheid

Op 1 augustus riep de Duitse minister voor Werkgelegenheid Nahles (SPD) het Ein-Euro-Job programma in het leven om vluchtelingen kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. Het doel is 100.000 van dit soort plekken op de werkvloer te creëren. Tot nu toe zijn het er 5.000.

Vier maanden na de start van het programma bedraagt het aantal van dit soort werkgelegenheidsplekken veel minder dan het geplande aantal van 100.000. “Volgens de laatste gegevens ontstonden tot nu toe circa 5.000 dergelijke plekken”. Dat zei de directeur van het IAB (Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) Joachim Möller in Berlijn.  Het  IAB is het onderzoeksinstituut
van de Bundesagentur für Arbeit, de Duitse pendant van de UWV.

“Er zijn echter al veel meer werkgelegenheidsplekken goedgekeurd, zodat we een groei verwachten”, zei Möller. “In hun uitwerking als overgang naar de reguliere arbeidsmarkt zijn deze werkgelegenheidsplekken echter beperkt en mogen ze de reguliere arbeidsplaatsen niet verdringen en ze moeten geschikt zijn voor vluchtelingen.” Minister Nahles zei dat het belangrijk is dat vluchtelingen de arbeidsmarkt in Duitsland leren kennen, bijvoorbeeld bij de bibliotheek of bij de brandweer.

De stap naar de eerste reguliere arbeidsmarkt hebben volgens de IAB-chef van december 2015 tot november ongeveer 34.000 immigranten uit de acht belangrijkste niet-Europese landen gemaakt. “Dat zijn o.a. Syrië, Irak., Afghanistan, Nigeria en Eritrea.” In 2015 en de eerste elf maanden van 2016 hebben volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken circa 1,2 miljoen mensen in Duitsland asiel aangevraagd.

Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung 19.12.2016

« Oudere berichten Recent Entries »