Hamburg wil ‘dumpster diving’ legaliseren

In Duitsland belanden jaarlijks elf miljoen ton levensmiddelen in de vuilnis. De senator van Justitie van de Duitse stadstaat Hamburg wil ervoor zorgen dat het verzamelen van door supermarkten weggegooid voedsel in heel Duitsland is toegestaan. Vooralsnog is het meenemen van weggeworpen voedsel strafbaar.

De Hamburgse senator van justitie Till Steffen (die Grünen) heeft een voorstel voor de conferentie voor de ministers van Justitie van de Duitse deelstaten (5 en 6 juni) voorbereid waarin hij pleit voor het ongestraft kunnen meenemen van weggeworpen levensmiddelen uit afvalcontainers. Tot nu toe gold het als diefstal als iemand levensmiddelen uit containers haalde, die supermarkten en fabrieken vanwege de houdbaarheidsdatum of kleine deukjes hadden weggeworpen.

Het Hamburgse ministerie van Justitie wil de Duitse regering oproepen het zogenaamde dumpster diving te tolereren. Het kan niet zo zijn dat in dit land tonnen nog eetbare levensmiddelen worden weggeworpen, terwijl aan de andere kan mensen worden bestraft die zich actief tegen levensmiddelenverspilling inzetten, aldus het ministerie van Justitie van de stadstaat Hamburg.

BRON
Die Zeit: Hamburg will Containern legalisieren

Langs het Landwehrkanal / Entlang dem Landwehrkanal

Langs het Landwehrkanal in Kreuzberg op zaterdag 18 mei 2019.

Entlang dem Landwehrkanal in Kreuzberg, am Samstag, 18. Mai 2019.

Tijd voor politiek vakmanschap

De macht van Baudet en zijn Europese consorten gedijt het beste bij een samenleving waarin het economisch zeer slecht gaat. Daarom levert het laten mislukken van een Europese Unie Baudet en zijn Europese consorten een vruchtbare voedingsbodem op. Alle landjes drijven stuurloos in een Europees moeras, de mensen worden bang, weten niet hoe het verder moet, de grenzen zijn gesloten, de economie dreigt in een crisis te raken die zijn weerga niet kent.

Dat is het moment waarop de rechts-populistische partijleiders genoeglijk in hun handen wrijven, want nu helpen alleen nog rigoureuze maatregelen om de boel weer op orde te krijgen, maatregelen zoal we die kennen uit vervlogen dictatoriale tijden in Europa. Het is niet nodig daar verder over uit te wijden. Het is wel nodig om de rechts-populistische partijen geen voedingsbodem te bieden voor hun doelen. Daar hoef je noch links, noch rechts voor te zijn.

Partijen als de Nederlandse FvD en de Duitse AfD wachten ongeduldig op het juiste klimaat. Een paar jaar geleden zagen ze hun kans al schoon. Massa’s vluchtelingen kwamen naar Europa en eindelijk dreigde het eens flink mis te gaan. Maar wat blijkt? Het gros van de vluchtelingen wil gewoon vredig met andere mensen samenleven. In Duitsland zijn de werkgevers uiterst tevreden met de nieuwe, gemotiveerde arbeidskrachten. Die positieve ontwikkelingen gooien roet in het eten van dat soort partijen. Ik ben blij dat er nog héél veel weldenkende mensen zijn die een samenleving voorstaan waarin je gewoon menselijk met elkaar omgaat.

Menselijk samenleven sluit niet uit je mensen tegenkomt die je haat of niet kunt uitstaan. Dat is een situatie van alle tijden. Maar het is absurd om in relatief goede tijden een klimaat te willen creëren waarin rechts-populistische partijen kunnen gedijen c.q. een klimaat te willen creëren waarin het zó slecht gaat dat een dictatoriale leiding de enige oplossing lijkt.

Zo’n klimaat is namelijk de natte droom van de huidige dictators in spe. Momenteel zien ze hun kansen op een o zo geliefd dictatorschap groter worden. Maar als Europese landen beter met elkaar gaan samenwerken, dan valt hun natte droom in duigen. Dat scenario is voor die mensen een catastrofe, want hun hele leven is op een vorm van dictatorschap gericht, ook al zouden ze dat zelf natuurlijk nooit zo noemen. Dat typeert een ware dictator.

Een kapot Europa is voor hen dus een laatste strohalm. Wie binnenkort bij de Europese Parlementsverkiezingen op een rechts-populistische partij stemt, maakt deel uit van deze strohalm. Vooral mensen die op een rechts-populistische partij stemmen, omdat ze de politieke spelletjes beu zijn, wil ik bij deze graag een hart onder de riem steken. Ze staan niet alleen. Ook veel mensen die niets van rechts-populistische partijen moeten hebben, zijn de politieke spelletjes meer dan beu. Ik ben een van die mensen.

Maar een stem op een rechts-populistische partij zet juist een politiek spel in beweging dat nog veel erger is dan de huidige politieke spelletjes en waarvan de gevolgen catastrofaal kunnen zijn. Het zet een politiek spel in beweging waarbij het is gedaan met termen als democratie en menselijkheid. Eigenlijk is rechts-populistisch een misleidende term. Bij partijen als de AfD hebben we noch van doen met een gezonde, rechtse politieke partij, noch met een gezonde, linke politieke partij. Dit zijn partijen die de politiek misbruiken voor eigen, totalitaire macht en lak hebben aan de politieke spelregels. Je kunt ze alleen al daarom niet links of rechts noemen.

En als er dan geen linkse of rechtse partij voorhanden is die op een gezonde manier politiek wil bedrijven, wat dan? Dan is het de hoogste tijd om die te vormen, om daarmee aan de slag te gaan. Laat ze maar komen, de linkse partijen voor wie het sociale aspect belangrijk is, laat ze maar komen, de rechtse partijen waarbij vooral het economische aspect telt. Laat ze maar komen, laat ze maar met elkaar in debat gaan. Ouderwets, politiek vakmanschap op een nieuwe leest, dat lijkt me een verademing.