De dirigente

De Nederlandse filmproducent, filmregisseur en scenarioschrijver Maria Peters schreef een roman n.a.v. haar eigen film “De dirigent”. Dat staat op de laatste bladzijde van het gratis blaadje Kulturmovies, een brochure met informatie over de nieuwste filmhuisfilms in Duitsland. Vorige week liep ik langs het filmhuis Xenon Cinema in Schöneberg en nam een blaadje met bioscoopnieuws mee.

Ik las dat Maria Peeters een film maakte over Antonia Brico en haar strijd tegen discriminatie van vrouwen in de klassieke muziek. Vervolgens stelt het blad de vraag: waarom nu nog een boek? Maria Peters: “Een groot verschil tussen boeken en films is dat ik in mijn roman het innerlijke perspectief van mijn personages veel gedetailleerder kan weergeven. Daardoor komt de roman veel dichter bij Antonia en de andere personages dan dat dit in de film mogelijk is. En aangezien ik mijn budget niet voor een productiebedrijf moet rechtvaardigen, had ik veel meer vrijheden. Zo zijn er in het boek bijvoorbeeld meer scènes met orkesten – die moeten in het boek immers niet allemaal betaald worden.”

De tweede en tevens laatste vraag in Kulturmovies luidt of het schrijfproces bij het schrijven van de roman anders was dan bij het schrijven van het draaiboek voor de film. Maria Peters: “In ieder geval. Bij het schrijven van een draaiboek ga ik zonder veel omhaal te werk, voor de roman ben ik veel dieper in de taal gedoken. Bovendien was de omgang met de lectoren en adviseurs heel anders dan bij de onderhandelingen van de film. Er was meer geduld en ik heb veel ontplooiingsmogelijkheden en constructieve feedback teruggekregen. Ik heb bij dit alles waanzinnig veel plezier gehad.”

De roman verscheen dit jaar onder de titel “Die Dirigentin” bij de Duitse uitgeverij “Hoffmann und Campe Verlag”. Het boek is vertaald door Stefan Wieczorek.

Roman: Die Dirigentin
Auteur: Maria Peters
Vertaler: Stefan Wieczorek
Verkrijgbaar vanaf: 05.08.2020
Uitgeverij:Hoffmann und Campe Verlag

Inbrekers vragen overheidssteun

De coronacrisis telt niet alleen fysieke slachtoffers, ook op economisch gebied vallen er rake klappen. De horeca en de reisbranche worden het hardst getroffen. Maar doordat veel mensen thuis werken en niet op vakantie gaan, komt ook een andere beroepsgroep in de problemen. 

Gerd Schlüssel, voorzitter van de Duitse Bond voor Eerlijke en Geweldloze Inbrekers (BEGI), vraagt overheidssteun voor de ruim 2000 BEGI-leden. “Door home office en quarantaine vinden onze leden nauwelijks nog huizen waarvan de bewoners door de vakantie of een langere zakenreis niet aanwezig zijn”, legt Schlüssel uit. “En onze leden houden zich aan de regels van onze eigen CAO. Er wordt dus alleen ingebroken in huizen die over een ruime collectie luxe goederen beschikken, huizen die wel wat kunnen missen.”

Een woordvoerder van het Ministerie van Werkgelegenheid bevestigt dat de BEGI steun heeft aangevraagd. “Natuurlijk is ook die groep gedupeerd door de coronacrisis. Als overheid adviseren wij de mensen om thuis te blijven en dat vanzelfsprekend consequenties voor de leden van de BEGI. Wat dat betreft heb ik er alle begrip voor.”

Schlüssel benadrukt in zijn aanvraag dat de BEGI indirect de bedrijven in de beveiligingsbranche ondersteunt en dat die branche nu ook in de problemen komt. “Als wij niet aan het werk kunnen, dan merken zij de gevolgen. Wie de hele dag thuis is, heeft geen behoefte aan een bewakingscamera of extra dikke sloten op de deur. Alleen als een huis met waardevolle spullen langere tijd leeg komt te staan, pas dan doen de bewoners een beroep op de beveiligingsbranche en schaffen allerlei nieuwe producten aan. Natuurlijk komen wij daarna in het spel om te zien of die branche wel naar behoren presteert, maar dat is altijd al zo geweest”, aldus Schlüssel.

Tijd om te ademen

Recycling
Woorden kunnen enkel gevormd worden met de verbruikte lucht die men uitademt. Dat was ooit een gedachte van Martinus Nijhoff die hij aan het papier toevertrouwde. “Wonderbaarlijke economie der natuur, die evenals dat hier en daar in de techniek gebeurde, afval produktief maakt”, schreef hij. Een interessant stukje. Nijhoff merkt op dat de mens pure oneindigheid inademde, daar inwendig zijn voordeel mee deed, en dat hij daarin precies was als de dieren. Verder schrijft hij dat de mensen met de grootste oplettendheid zijn aandacht binnenwaarts moest richten, ‘want daar lag zijn heil, zijn gevaar en zijn grootste kans”.

Pandemie
Ook in het huidige tijdperk van de pandemie ligt de grote kans van de mens om naar binnen te gaan. Daarmee bedoel ik niet in quarantaine in de woning, maar om naar het hart te gaan om o.a. zijn gaven te ontdekken en – zoals Nijhoff schrijft – “de verplichting zijn grote gaven na te komen”. De actuele situatie biedt de mens de kans om te ontdekken wat er met hem is gebeurd sinds zijn allereerste ademhaling. Leeft hij of overleeft hij? Op een later tijdstip meer over dit onderwerp van mijn hand.

Nu eerst de passage van Nijhoff over dit interessante thema, waarbij de schrijver ook het verschil tussen proza en poëzie onder de loep neemt. Een taalgevoelig mens voelt zich bij het lezen van proza in de mensenwereld. Bij een roman is hij in de maatschappij. Maar bij poëzie voelt hij zich niet bij een ander mens. Poëzie houdt rekening met de inademing. “Hij is terstond in het heelal. Elk goed gedicht bevat deze confrontatie van puur heelal en inwendigheid, of liever, een gedicht is slechts goed in zover het aan deze zijn bestemming voldoet; en slechts als zodanig heeft het nut.”

Hieronder de passage uit het verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza:
“Vreemd, dat woorden enkel gevormd konden worden met de verbruikte lucht die men uitademt. Wonderbaarlijke economie der natuur, die evenals dat hier en daar in de techniek gebeurde, afval produktief maakt. De mens ademde pure oneindigheid in, deed daar inwendig zijn voordeel mee, en hierin was hij precies als de dieren. Met de uitademing was het anders gesteld. In het een of ander steentijdperk had zich in het menselijk strottenhoofd een klein, maar uiterst verfijnd instrument ingericht, dat men de adamsappel noemt; en terecht, want het is het orgaan bij uitstek van de mens gebleken, en hiermee was hij in staat aan de uitademing een bijzondere betekenis te verlenen. Niet wat tot de mens ingaat, had Jezus gezegd, maar wat uit de mens uitgaat verontreinigt de mens. Alweer een aanwijzing, dat de pure oneindigheid, die men inademde, evenals de natuur en het voedsel dat zij opleverde, volstrekt in orde en goed was, maar dat de mens zich verontreinigen zou, als hij daar geen goed gebruik van maakte. De taal was ontstaan uit het kort ogenblik tussen aandrift en bevrediging, maar deze taal kon macht zijn of verontreiniging. De mens was in staat een dankzegging, een gebed, een nieuwe begeerte, een bevel, een herinnering te formuleren. Zijn rede was geboren, zijn bewustheid; hij moest met de grootste oplettendheid binnenwaarts zijn aandacht richten, want daar lag zijn heil, zijn gevaar en zijn grootste kans. Hij moest de verplichtingen van zijn grote gaven nakomen.

En iets van het diepe onderscheid tussen proza en poëzie viel nu meteen, dacht ik, want iemand denkt altijd met rukken en grote sprongen, vast te stellen. Proza, zoals wetten, geschiedschrijving, aanschouwelijke romankunst, was uit het verlangen van de mens geboren om de wereld buiten hem te verkennen; te bepalen, in hoever hij haar met zijn rede en bewustheid veroverd heeft en kenbaar gemaakt. Hoe ver zijn we nu met de menselijke bovenbouw, met onze structuur op deze planeet, dat was het waarvan proza rekenschap aflegde. Proza was een aanhoudend spreken, dus zozeer een geregeld uitademen, dat het noodzakelijk inademen op de dode plekken, op de interpunctie, moest plaats vinden.
Poëzie gaf antwoord op de vraag: hoe staat het met ons inwendig? Welke steeds dieper roerselen en gewaarwordingen zijn binnen ons tot bewustzijn geraakt? Waaraan dankte poëzie dit vermogen en deze zo speciale kracht? Zij moest dit danken aan een apart uitdrukkingsmiddel. – Aan het ritme dacht ik. Maar ik zag spoedig, dat dit kortzichtig was. Ook het proza, ook het in een gesprek gesproken woord, ook de improvisatie, ook de brief immers heeft ritme. Elk goed proza geeft toe aan dit het wezen der taal uitmakend ritme, dat wil zeggen, elke taaluiting bestaat tenslotte uit een opeenvolging van bundeltjes van 6 of 7, zoveel als de adem er bevatten kan, hoogstens 10 syllaben. Die lettergreepgroepen zijn in proza niet minder regelmatig dan in poëzie. Maar poëzie, en hier had ik een inval die mij nooit zo maar ingevallen zou zijn, maar niet anders dan een resultaat kon zijn van mijn vorige gedachten, een toewaaisel, een aanslibbing, – maar poëzie, viel mij in, houdt rekening met de inademing. Door de regelmaat, door het metrum, de woordrepetitie, de alliteratie, het rijm, door, in rijmloze en vrije verzen, de zogenaamde periode, het geheim van Shakespeares blank verse, reguleert zij deze inademing. Zij doet inademen op de levende plekken. Hierdoor ontstaat telkens een ondeelbaar moment een stilte, juist op die levende plekken, en in dit trillend oponthoud confronteren ziel en oneindigheid. Elk taalgevoelig mens voelt zich, proza lezend of horend, in de mensenwereld; bij een roman is hij in de maatschappij, bij een werk van wetenschap of geschiedenis voelt hij zich in gezelschap van een ander mens met dieper of wijder blik. Maar bij poëzie voelt hij zich niet bij een ander mens. Hij is terstond in het heelal. Elk goed gedicht bevat deze confrontatie van puur heelal en inwendigheid, of liever, een gedicht is slechts goed in zover het aan deze zijn bestemming voldoet; en slechts als zodanig heeft het nut.”

BRON: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza(1961)–Martinus Nijhoff