Tag Archives: Carpe diem

Tijd voor een nieuwe wereld

Foto: Wikipedia (aewolf uit Denver)

Foto: Wikipedia (aewolf uit Denver)

Edward Snowden, de Amerikaan die de moed had om „ons“ te vertellen welke mogelijkheden de CIA heeft om iedereen wereldwijd af te luisteren, is iemand die in mijn ogen het huidige tijdperk representeert. De man belandde in de wereld van de CIA en hij vond het zijn taak om melding te maken van de afluistermethoden die eerder passen bij het regime in de voormalige DDR, een regime waar Amerika zo tegen was, dan bij het “vrije Amerika”. Het doet me denken aan mijn verhaal over Zalando, waarin ik ook in een situatie belandde die het daglicht niet kon verdragen. Ik zag het als mijn taak om die situatie te belichten, net als Snowden het als zijn taak zag om zijn ervaring te belichten. Natuurlijk gaat het bij de CIA niet over schoenen inpakken, maar als het gaat om het belichten van duistere praktijken, dan voel ik zeker wel verwantschap met Snowden.

Eerder op dit blog schreef ik al dat ik het gevoel heb dat we in een tijdperk leven waarin maskers afvallen. De ware gezichten van duistere politici en staatshoofden komen aan het licht. Dat begon met de Arabische Lente. Mensen willen elkaar gewoon weer eerlijk in de ogen kunnen aankijken en er met z’n allen een mooi leven van maken. Op de Duitse televisie huilen de slachtoffers van de watersnoodramp niet, omdat al hun meubels kapot zijn, ze huilen omdat ze door de mensen in hun omgeving zo geweldig ondersteund worden. Ik heb enkele reportages gezien waarin de slachtoffers  hun dankbaarheid alleen nog maar in tranen konden uitdrukken. Ondanks de ellende is dat hartverwarmend om te zien.

Vrijwel iedereen weet dat het onzin was dat in 2012 de wereld zou vergaan. Volgens een groep Maya-indianen zouden we een nieuw tijdperk betreden. In esoterische kringen wordt het een tijdperk van “licht en liefde “ genoemd. Oké, ik geef toe dat ik niet iemand ben die de straat oploopt en overal verkondigt dat het om licht en liefde gaat. Dat hoeft ook niet, want als het er werkelijk omgaat, waarom zou ik dat dan moeten verkondigen? Iedereen ziet het, het hoeft niet verkondigd te worden. Mensen worden eerlijker, rechtvaardiger, hebben geen zin meer om elkaar voor de gek te houden. Mensen zijn oorlogen zat. We voeren anno 2013 nota bene nog godsdienstoorlogen, waarbij mensen elkaar afmaken omdat ze in een andere god geloven. Dat is toch ongelooflijk.

Het gevoel dat de wereld ieder moment kan vergaan is in mijn ogen een positief gevoel. Mensen worden openhartiger. Er is niets meer te verliezen. We beschikken immers over voldoende staten met kernwapens om de wereld in één klap kapot te maken. Er hoeft maar een gek te beginnen en dan is het voorbij. Ook de natuurrampen lijken toe te nemen. Dus meer dan ooit geldt het bekende “Carpe diem”. Dat moet Edward Snowden ook gedacht hebben. Ik ben ervan overtuigd dat er de komende periode meer en meer mensen hun mond opendoen over wantoestanden in de wereld, over toestanden die niet bijdragen aan een vreedzame samenleving maar die een destructief karakter hebben, die gebaseerd zijn op macht en op het in angst verzetten van mensen. Ik hoop nog mee te maken dat politieke systemen in de Westerse wereld hun laatste sprankje geloofwaardigheid verliezen en in elkaar zakken, om plaats te maken voor een nieuwe wereld.