Tag Archives: zonnewind

Lichte zonnewind actief

thesunMocht het navigatie-apparaat in de auto gisteren of vandaag dwars liggen, dan lag de oorzaak wellicht boven. Nee, geen hogere machten. Er was weer een zonnewind actief, die het magnetische veld om de aarde behoorlijk stoorde. Het was er eentje in de klasse G1, aldus NOAA. Dat is de laagste klasse, met een geringe kans op storingen bij satellieten, aldus het Amerikaanse weerinstituut.

We staan aan de vooravond van het einde van een zonnecyclus. Dit heeft tot gevolg dat het aantal zonnestormen de komende weken en maanden hoogstwaarschijnlijk zal toenemen, ook qua intensiteit. De volgende zonnewind waar de aarde hinder van ondervindt wordt alweer op 30 of 31 augustus verwacht. Dit kan leiden tot problemen met satellieten en elektriciteitscentrales.

Sommige wetenschappers leggen ook een verband tussen de huidige toename van de zonne-uitbarstingen en de toename van spanningen bij levende wezens, zoals bijvoorbeeld mensen,  op aarde. Dat de spanning op aarde toeneemt, dat behoeft volgens mij geen wetenschappelijk bewijs.

Het Duitse opinieweekblad Focus berichtte eerder dit jaar al over de naderende zonnewinden in 2013 met het artikel “Onderzoekers waarschuwen voor natuurramp in 2013 – machtige zonnewinden bedreigen de aarde“.

Ik blijf de ontwikkelingen van de zon, die van invloed zijn op aarde, volgen. Het is geenszins de bedoeling om hier paniek te zaaien. Ik wil met mijn berichtgeving alleen een beetje bewustwording aan de man te brengen over het leven op aarde en alles daaromheen. Niets meer en niets minder.

Plasmawolk richting aarde

Voor de liefhebbers van het leven rondom de zon: vanochtend kwam een groot filament los van het zonoppervlak en veroorzaakte een grote plasmawolk, ook wel protonenwolk genoemd. Het NASA Goddard Space Flight Center houdt er rekening mee dat het zuidelijke deel van de plasmawolk op 23 augustus het magnetische veld van de aarde zal treffen, aldus het bericht op hun website. Waarschijnlijk zal ook het noordelijke deel de aarde treffen, maar met geringere gevolgen. Een precieze evaluatie wordt morgen verwacht. Update 21/08:  het Amerikaanse weerinstituut NOAA heeft vandaag een “alert” afgegeven. Door de plasmawolk kunnen zwakke fluctuaties in het hoogspanningsnet optreden.

Waarom steeds die berichtjes over de zon op dit blog, kun je je als lezer afvragen. Een terechte vraag, die ik mezelf ook geregeld stel. Ik houd de bewegingen op de zon in de gaten, omdat er momenteel een zonnecyclus ten einde loopt. Hierdoor ontstaan vaak hevige zonnewinden, die kunnen leiden tot storingen in het elektriciteitsnetwerk en in communicatienetwerken op aarde.

Natuurlijk ga ik ervan uit dat het niet zo ver komt, maar het alledaagse leven is anno 2013 nu eenmaal grotendeels afhankelijk van elektriciteit. Daarom lijkt het mij zinnig om in de gaten te houden wat daar boven allemaal gebeurt.

In tegenstelling tot het “gewone weerbericht” kunnen zonnestormen niet worden voorspeld. Het is onmogelijk om te berekenen wanneer er een uitbarsting op de zon plaatsvindt. Echter, de tijd tussen de uitbarsting op de zon en het bereiken van de zonnestorm op aarde, is wel nauwkeurig te berekenen. De plasmawolk komt in de regel één tot twee dagen later op aarde aan. Daardoor is een korte termijn waarschuwing wel mogelijk.

Dit is te vergelijken met de voorspelling van wervelstormen: het is niet nauwkeurig te voorspellen wanneer en waar een orkaan op zee ontstaat. Is de orkaan eenmaal ontstaan, dan is wel te berekenen wanneer en waar hij de kust bereikt – natuurlijk altijd met een bepaalde onzekerheidsfactor.

Zonnewind G1 categorie actief

noaaWie zich vandaag anders voelt dan anders, opgejaagd, gespannen, onrustig, die kan gevoelig zijn voor de geometrisch zonnewind die vandaag om 03:44 UZC de aarde heeft bereikt. De invloed van deze zonnewind op de mens is echter nog niet ‘wetenschappelijk’ bewezen, maar veel “grenswetenschappen” zijn wel al in een ver gevorderd stadium om hier verbanden te zien.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar dieren die zich bij hun voortbeweging richten naar het aardmagnetisch veld zoals de walvissen. Onderzoekers discussiëren er nu over of de toename van verdwaalde en gestrande walvissen te maken kan hebben met de veranderingen van het aardmagnetisch veld.

Dergelijke onderzoeken stuiten altijd weer op het feit dat de huidige wetenschap een dogma is, waarbij de wetenschappers hun ogen sluiten of weglopen als ze met grensgebieden van de wetenschap worden geconfronteerd. De huidige wetenschap houdt zich in mijn ogen vooral bezig met het verschaffen van zekerheden en niet van waarheden. Zekerheden bieden immers een veilig gevoel.

Wellicht dat de jonge generatie wetenschappers de kunst van het loslaten verstaat en zich de vraag stelt in hoeverre we open staan voor iets waar we niet in geloven. Immers, er kan niets veranderen zolang ons wereldbeeld hetzelfde blijft. Ik heb het sterke vermoeden dat de nieuwe generatie wetenschappers hiertoe in staat is.

Ook de Duitse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Max Planck was van mening dat bij dergelijke veranderingen de oude generatie wetenschappers, die het dogma in stand houdt, eerst moet uitsterven. Zijn beroemde citaat lijkt me op deze plek wel gepast: ““Een nieuwe wetenschappelijke waarheid komt niet tot stand doordat de tegenstanders ervan overtuigd moeten worden en zich dan goed geïnformeerd verklaren maar veel meer doordat de tegenstanders geleidelijk sterven en dat de nieuwe generatie van begin af aan met de waarheid vertrouwd is gemaakt.“(Bron: Wikipedia)

Terug naar de zonnewind. Die is momenteel actief, daar is geen speld tussen te krijgen. De Amerikaanse variant op het Nederlandse KNMI (NOAA) heeft de actuele zonnewind op de NOAA-website  een G-1 waarde meegegeven. Dat is de laagste schaal waarbij er een kleine kans bestaat dat satellieten worden beïnvloed. Volgens de NOAA is ook de kans op storingen in elektriciteitsnetwerken gering. Het voordeel van deze zonnewinden is dat er prachtige poollichten ontstaan. De poollichten van de huidige zonnewind zijn alleen in het noorden van Amerika te zien.

De sterkte van de zonnewinden categoriseert de NOAA van G1 tot G5. Zodra er interessante ontwikkelingen zijn met betrekking tot de uitbarstingen op de zon en de invloed daarvan op aarde, zal ik er op deze plek wederom over berichten.