Merkel legt AfD’er uit wat vrijheid van meningsuiting is

Afgelopen dinsdag legde Angela Merkel in de Noord-Duitse stad Stralsund een lokale AfD-politicus haar opvatting van vrijheid van meningsuiting en democratie uit. Hieronder de naar het Nederlands vertaalde tekst van de AfD’er die een vraag stelt en het antwoord van Angela Merkel.

“Ik ben Thomas Naulin, ik ben lid van lokale volksvertegenwoordiging (Kreistag) Vorpommern Rügen en van de gemeenteraad in Bergen. Vraag. Vooraf nog even één of twee zinnen en wel, mevrouw Merkel, u heeft ons in de naam van de tolerantie naar een dictatuur geleid,  zo zie ik dat. De grondrechten zijn momenteel massief beperkt. Artikel 1 van de Grondwet, de waarde van de mensen is onaantastbaar, zo zou het moeten zijn. Dit recht heb je vandaag de dag in Duitsland echter verspeeld als je er officieel voor uitkomt tot de AfD te behoren of patriot te zijn. Dat wil ik hier openlijk zeggen. Er is momenteel geen sprake van persvrijheid. We hebben een propaganda-pers. De DDR zou bleek wegtrekken als ze dat zou zien. Onze grondrechten, onze vrijheid van meningsuiting als AfD lid is niet gegeven. Dat wil ik hier kort zeggen.”

Angela Merkel: “Allereerst maakt het feit dat u op de voorste rij zit en u door uw vraag niet bedreigd duidelijk dat u dit kunt zeggen. En dat ik vanzelfsprekend op uw vraag antwoord. En dat u door iedere Duitse rechtbank net zo behandeld wordt als iedere andere burger. En dat ik ook niet de indruk heb dat, wanneer ik in het Duitse parlement ben, de AfD-parlementsleden bepaalde belemmeringen zouden hebben om hun mening uiten of aan mijn collega’s uit de andere fracties hun mening te geven. En dat is ook goed zo. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, namelijk zodra de waarde van andere mensen gevaar loopt. Dat is volgens mij onder ons ook onomstreden. En de vraag wie het volk vertegenwoordigt, wie patriot is, daarover zijn verschillende meningen. U gelooft dat u dat bent, ik geloof dat ik net zo deel uit maak van het volk en dat is de pluraliteit van onze samenleving.”

Advertenties

Mindful triatlon op Tempelhofer Feld

Inademen en uitademen. Die woorden klonken vanochtend luid door een paar speakers op het Tempelhofer Feld. Ik kneep even in mijn arm om er zeker van te zijn dat ik daadwerkelijk op de start- en landingsbanen van de voormalige Berlijnse luchthaven fietste. Wellicht had ik me dat gewoon ingebeeld en lag nog in bed te dromen over het Tempelhofer Feld en iemand die “inademen en uitademen” riep.

Lees verder

Draaiboek des levens

Vorige week zaterdag bezocht ik de bibliotheek bij mij in de buurt. Ik verliet mijn woning op de vierde verdieping van het Berlijnse achterhuis in Kreuzberg 61, het deel dat in tegenstelling tot het oostelijk gelegen, alternatieve Kreuzberg 69, als het burgerlijke Kreuzberg wordt gezien. Ik liep de acht trappen af, trok de krakkemikkige buitendeur open en liep vervolgens over de binnenplaats die gevuld was met de gele, blauwe en bruine verrijdbare vuilcontainers en aan weerszijden de fietsenrekken. Dit was het laatste stukje van mijn woongebied. Daarna opende ik één van de twee zware, hoge houten deuren en keek direct naar rechts en links om niet door razende fietsers aangereden te worden. De brede trottoirs naast de smalle fietspaden nodigen veel fietsers uit om inhaalmanoeuvres op de stoep uit te voeren.
Lees verder