Merkel toont begrip voor Pegida

Veel mensen weten niet dat Angela Merkel werd geboren als Angela Kasner en dat haar man Joachim Sauer heet. Waar komt die naam Merkel dan vandaan? Wel, die naam stamt van Ulrich Merkel, haar ex-man. Vandaar de bewust gekozen misleidende titel van dit bericht.

Lees verder

Advertenties

“Duitsland kan trots zijn op integratie vluchtelingen”

podcast

Bekijk en beluister de video podcast via deze link.

De gemeente is de plek waar het belangrijkste werk voor vluchtelingen plaatsvindt, want hier wordt zowel de aankomst geregeld alsook het zoeken naar een passende woning gemanaged. Maar ook het aanbieden van taalcursussen en het uitwijzen van vluchtelingen zijn zaken die zich op gemeentelijk niveau afspelen.

Voor de prestaties van gemeentes en de vrijwillige helpers heeft bondskanselier Merkel vandaag in haar wekelijke video podcast haar waardering uitgesproken.

“Wat dat betreft geloof ik, kan Duitsland er trots op zijn wat er op dit gebied werkelijk gepresteerd wordt.”

De bondskanselier bedankte niet alleen de professionele en vrijwillige helpers maar trad in de video ook de vrees van deelstaten en gemeentes tegemoet. Ze kondigde namelijk aan dat de regering de bijdragen voor de integratie van vluchtelingen niet wil verlagen. Tot nu toe zijn de regeringsbijdragen voor vluchtelingenintegratie tot 2018 vastgelegd.

Aanstaande woensdag, tijdens de ontmoeting met de Duitse gemeentes, wil Merkel ingaan op financiële vragen. Aangezien het aantal aankomende vluchtelingen is gedaald zijn de gespreksthema’s veranderd. Nu staan vooral de onderwerpen integratie en het uitwijzen op de voorgrond.

Uit de dialoog met de burgers Gut Leben in Deutschland – Was uns wichtig ist (Goed leven in Duitsland – wat wij belangrijk vinden) weet de Duitse regering dat de thema’s vrede en veiligheid een centrale rol spelen bij de levenskwaliteit van de mensen. Dat zijn thema’s die ook bij “de vluchtelingen die bij ons aankomen de ronde doen”, zei Merkel.

De bondskanselier liet weten dat “juist na de verschrikkelijke islamitische aanslag op de Breitscheidplatz” het belangrijk is op het gebied van veiligheid leemtes op te helderen en altijd weer de juiste lering eruit te trekken.

Ze sloot haar video podcast af met het bedanken van alle veiligheidstroepen. “Want het is vaak geen licht werk. Brandweer en politie worden vaak belemmerd bij hun werk als ze willen helpen. En daarom: dank jullie wel voor jullie inzet!”

Statement bondskanselier Merkel na aanslag Berlijn

Persconferentie Angela Merkel, 20.12.2016

Persconferentie Angela Merkel, 20.12.2016

Dames en heren. Dit is een hele zware dag. Ik ben net als miljoenen andere mensen in Duitsland met ontzetting geslagen, geschokt en zeer bedroefd om datgene wat zich gisteravond op de Berlijnse Breitscheidplatz heeft afgespeeld. Twaalf mensen, die gisteren nog onder ons waren, die zich verheugden op kerst, plannen voor de feestdagen hadden, die zijn niet meer onder ons. Een onmenselijke en uiteindelijk onbegrijpelijke daad heeft ze van het leven beroofd. Meer dan 40 andere mensen zijn gewond, vechten om hun leven of hun gezondheid. Ik denk op dit moment  allereerst aan deze mensen, aan de doden en de gewonden en aan hun gezinnen, familieleden en vrienden. Ik wil graag dat u weet dat wij allen, een heel land, in diepe rouw met u samen zijn. Allemaal hopen we en velen van ons bidden voor u dat u troost en steun mag vinden, dat u weer gezond wordt, dat u verder kunt leven na deze verschrikkelijke klap.

Ik denk aan de reddingswerkers, de politie, de brandweer, artsen en verplegers die gisteravond in de schaduw van de Gedächtniskirche dienstverlening aan hun medemensen hebben verleend en ik dank u vanuit mijn hart voor uw moeilijke krachtsinspanning. En ik denk aan de opsporingsambtenaren. Ik heb veel vertrouwen in de mannen en vrouwen die er sinds gisteravond aan werken deze noodlottige daad op te helderen. Ze zal worden opgehelderd tot in het kleinste detail en de daad zal worden bestraft, zo hard als onze wetten dit toelaten. Nog weten we veel over de daad niet met de nodige zekerheid. Maar we moeten gezien de huidige stand van zaken van een terroristische aanslag uitgaan.

Ik weet dat het voor ons allen zeer zwaar te verdragen zou zijn als bevestigd wordt dat een mens deze daad heeft begaan die in Duitsland bescherming en asiel heeft gevraagd. Dit zou bijzonder weerzinwekkend zijn tegenover de vele Duitsers die zich dagelijks voor vluchtelingenhulp engageren en tegenover de vele mensen die onze bescherming daadwerkelijk nodig hebben en die moeite doen in ons land te integreren. Ik sta voortdurend in contact met de bondspresident, met de minister van Binnenlandse Zaken (BZ) de Maizière en met de burgemeester van Berlijn Michael Müller. Over een half uur zal het Sicherheitskabinett bij elkaar komen. Ik heb de betreffende ministers en hoofden van veiligheidsdiensten uitgenodigd over de huidige stand van zaken te adviseren en over de mogelijke consequenties die hieruit vloeien. En natuurlijk zullen we ieder moment, indien noodzakelijk, weer bij elkaar komen. Samen met de burgemeester van Berlijn en de minister van BZ zal ik vanmiddag naar de Breitscheidplatz gaan om daar net als vele andere Berlijners onze deelneming te betuigen.

Miljoenen mensen, ik ook, vroegen zich vanochtend af, hoe kunnen we ermee leven dat bij een ongedwongen wandeling over de kerstmarkt, dus op een plek waar we het leven vieren, een moordenaar zoveel mensen in de dood jaagt. Een eenvoudig antwoord op die vraag heb ook ik niet. Ik weet alleen, we kunnen niet en we willen niet al die dingen opgeven, de kerstmarkten, de mooie tijd met de familie en vrienden, daarbuiten op onze pleinen. We willen niet een leven leiden waarin de angst voor het kwaad ons verlamt, ook al is dat op dit moment moeilijk. We zullen de kracht vinden voor het leven zoals wij het in Duitsland willen leven: vrij, met elkaar en open. Ik bedank u.”