Statement bondskanselier Merkel na aanslag Berlijn

Persconferentie Angela Merkel, 20.12.2016

Persconferentie Angela Merkel, 20.12.2016

Dames en heren. Dit is een hele zware dag. Ik ben net als miljoenen andere mensen in Duitsland met ontzetting geslagen, geschokt en zeer bedroefd om datgene wat zich gisteravond op de Berlijnse Breitscheidplatz heeft afgespeeld. Twaalf mensen, die gisteren nog onder ons waren, die zich verheugden op kerst, plannen voor de feestdagen hadden, die zijn niet meer onder ons. Een onmenselijke en uiteindelijk onbegrijpelijke daad heeft ze van het leven beroofd. Meer dan 40 andere mensen zijn gewond, vechten om hun leven of hun gezondheid. Ik denk op dit moment  allereerst aan deze mensen, aan de doden en de gewonden en aan hun gezinnen, familieleden en vrienden. Ik wil graag dat u weet dat wij allen, een heel land, in diepe rouw met u samen zijn. Allemaal hopen we en velen van ons bidden voor u dat u troost en steun mag vinden, dat u weer gezond wordt, dat u verder kunt leven na deze verschrikkelijke klap.

Ik denk aan de reddingswerkers, de politie, de brandweer, artsen en verplegers die gisteravond in de schaduw van de Gedächtniskirche dienstverlening aan hun medemensen hebben verleend en ik dank u vanuit mijn hart voor uw moeilijke krachtsinspanning. En ik denk aan de opsporingsambtenaren. Ik heb veel vertrouwen in de mannen en vrouwen die er sinds gisteravond aan werken deze noodlottige daad op te helderen. Ze zal worden opgehelderd tot in het kleinste detail en de daad zal worden bestraft, zo hard als onze wetten dit toelaten. Nog weten we veel over de daad niet met de nodige zekerheid. Maar we moeten gezien de huidige stand van zaken van een terroristische aanslag uitgaan.

Ik weet dat het voor ons allen zeer zwaar te verdragen zou zijn als bevestigd wordt dat een mens deze daad heeft begaan die in Duitsland bescherming en asiel heeft gevraagd. Dit zou bijzonder weerzinwekkend zijn tegenover de vele Duitsers die zich dagelijks voor vluchtelingenhulp engageren en tegenover de vele mensen die onze bescherming daadwerkelijk nodig hebben en die moeite doen in ons land te integreren. Ik sta voortdurend in contact met de bondspresident, met de minister van Binnenlandse Zaken (BZ) de Maizière en met de burgemeester van Berlijn Michael Müller. Over een half uur zal het Sicherheitskabinett bij elkaar komen. Ik heb de betreffende ministers en hoofden van veiligheidsdiensten uitgenodigd over de huidige stand van zaken te adviseren en over de mogelijke consequenties die hieruit vloeien. En natuurlijk zullen we ieder moment, indien noodzakelijk, weer bij elkaar komen. Samen met de burgemeester van Berlijn en de minister van BZ zal ik vanmiddag naar de Breitscheidplatz gaan om daar net als vele andere Berlijners onze deelneming te betuigen.

Miljoenen mensen, ik ook, vroegen zich vanochtend af, hoe kunnen we ermee leven dat bij een ongedwongen wandeling over de kerstmarkt, dus op een plek waar we het leven vieren, een moordenaar zoveel mensen in de dood jaagt. Een eenvoudig antwoord op die vraag heb ook ik niet. Ik weet alleen, we kunnen niet en we willen niet al die dingen opgeven, de kerstmarkten, de mooie tijd met de familie en vrienden, daarbuiten op onze pleinen. We willen niet een leven leiden waarin de angst voor het kwaad ons verlamt, ook al is dat op dit moment moeilijk. We zullen de kracht vinden voor het leven zoals wij het in Duitsland willen leven: vrij, met elkaar en open. Ik bedank u.”

Advertenties

Merkel klimt uit dal bij opiniepeilingen

Foto: Bundesregierung/Steins

Foto: Bundesregierung/Steins

Is er sprake van een ommekeer in de trend? Die vraag stellen veel grote media in Duitsland zich vandaag. De populariteit van bondskanselier Merkel zonk de laatste maanden onophoudelijk. Nu neemt haar geliefdheid weer toe. Voor de conservatieve minister-president van de deelstaat Beieren Horst Seehofer (CSU) is dit juist niet het geval.

Volgens een recente rondvraag wint bondskanselier Angela Merkel weer duidelijk aan goedkeuring. De jongste trend van ARD-DeutschlandTrend (een sinds 1997 in opdracht van de televisiezender ARD en circa 10 dagbladen maandelijks gehouden politieke rondvraag, uitgevoerd door opiniepeiler Infratest dimap) is 54 procent van de ondervraagden tevreden met het werk van Merkel. Een maand geleden bereikte de bondskanselier bij deze rondvraag slechts 45 procent, de slechtste score sinds vijf jaar. Vooral haar omstreden vluchtelingenpolitiek kostte Merkel veel sympathie.

Horst Seehofer, voorzitter van de politieke partij CSU en minister-president van de deelstaat Beieren, eiste op hardnekkige wijze een restrictieve vluchtelingspolitiek door o.a. een bovengrens aan het aantal vluchtelingen te willen invoeren.  Hij schuift volgens de actuele geliefdheidsscala duidelijk naar beneden. Volgens ARD-DeutschlandTrend is momenteel slechts 37 procent tevreden met zijn werkzaamheden. Dat is zeven procent minder dan in september. Destijds lag hij nog één procent achter Merkel.

Als er zondag Tweede Kamerverkiezingen in Duitsland zouden zijn (Bundestagswahl), dan zouden CDU/CSU stabiel bij 33 procent blijven. De socialistische SPD zou één procent zakken naar 22 procent. De populistische AfD blijft op 14 procent. De Linkspartei en Die Grünen blijven onveranderd bij negen en elf procent. De liberale FDP zou één procent stijgen en op zes procent uitkomen.

Bronnen
Der Spiegel, ‘Merkel gewinnt deutlich an Zustimmung – Seehofer sackt ab
FRankfurter Allgemeine Zeitung: ‘Merkel kämpft sich aus dem Umfragetief

Over vluchtelingen in Duitsland: ‘Merkel was het niet’

Eerste noodopvang Jenfelder Moorpark

Eerste noodopvang Jenfelder Moorpark (Foto: Wikipedia)

Merkel was het niet. Zo luidt de titel van een opiniestuk dat sinds gisteren op de website van het Duitse weekblad Die Zeit staat. Karsten Polke-Majewski (afdelingshoofd onderzoeksjournalistiek bij Die Zeit) geeft commentaar op het officiële persbericht dat gisteren door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken naar buiten werd gebracht en waarin minister De Maizière de officiële getallen van het aantal vluchtelingen bekendmaakte.

De nieuwe getallen laten zien ons zien dat we veel hysterie omtrent de toestroom van vluchtelingen hadden kunnen besparen. Er kwamen immers veel minder vluchtelingen dan gedacht en bijna precies zo veel als verwacht, schrijft Polke-Majewski.

Een kort en kernachtig persbericht weerlegt een sprookje dat het politieke landschap in Duitsland in de afgelopen twaalf maanden op z’n kop had gezet en bondskanselier Angela Merkel aan het wankelen bracht. Zo begint de commentator zijn stuk. In het persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat namelijk: “Het toegenomen aantal vluchtelingen bedraagt voor het afgelopen jaar ongeveer 890.000.”

890.000 vluchtelingen. Niet 1,1 miljoen, vervolgt Polke-Majewski. “En eigenlijk zijn het er 50.000 minder, want zoveel mensen hebben hun asielprocedure niet verder doorgezet en zijn naar inschatting van het ministerie vermoedelijk verder gereisd.”

De commentator noemt nog een tweede getal. Dat is eveneens afkomstig van het ministerie van Binnenlands Zaken. Thomas de Maizière noemde het getal in augustus 2015 op het moment dat hij de jaarprognose voor het aantal asielzoekers voorstelde. Destijds ging het ministerie ervan uit dat in 2015 ongeveer 800.000 vluchtelingen naar Duitsland zouden komen. Tot eind juli waren al meer dan 300.000 mensen gekomen.

Karsten Polke-Majewski noemt de datum waarop het tweede getal openbaar werd gemaakt belangrijk: 19 augustus 2015. Dat was nog vóórdat duizenden vluchtelingen zich op het station Keleti in Boedapest verzamelden. Nog vóórdat Merkel en de Oostenrijkse bondskanselier Werner Faymann in die dramatische nacht van 4 op 5 september het besluit namen de vluchtelingen die te voet van Boedapest richting het westen onderweg waren niet langer aan de Hongaarse willekeur overgeleverd te laten. Het was ook vóórdat de beroemde selfie van Merkel met een vluchteling werd genomen.

Het klopt, schrijft Polke-Majewski. In september sprong het aantal nieuwe vluchtelingen naar ongeveer 160.000. Maar de dynamiek was er daarvoor al. De verantwoordelijken wisten in augustus al wat nu wordt bevestigd: 800.000 vluchtelingen werden aangekondigd, er kwamen er 890.000.

Volgens de commentator zijn de getallen ook een aanwijzing dat het controleverlies bij de Duitse overheid in de herfstmaanden niet zo groot had moeten zijn. Deelstaten en gemeentes hadden al op 20 augustus van het afgelopen jaar kunnen beginnen met het leegruimen van bouwmarkten en het opblazen van ballontenten.

Uiteindelijk laten de getallen zien dat de politieke en mediale hysterie die in de eerste weken van de ‘welkomstcultuur’ (Willkommenskultur) volgde rustiger had kunnen uitvallen, aldus Polke-Majewski. Ja, schrijft hij, er kwamen zeer veel mensen die beschutting zochten en ze hebben het land voor een grote opgave gesteld. “Maar niemand kan zeggen dat het die dagen in de herfst van 2015 waren die de situatie fundamenteel hebben veranderd.”