Tag Archives: Niederländer suchen mehr Jobs in Deutschland

Nederlanders zoeken banen in Duitsland

wmDe werkloosheid in Nederland is duidelijk hoger dan in Duitsland. Zo luidde de eerste zin van een bericht in de ‘Emder Zeitung’ van afgelopen donderdag. Onder de titel Niederländer suchen mehr Jobs in Deutschland las ik dat het aantal Nederlandse burgers met interesse in een baan in Duitsland de afgelopen tijd behoorlijk is gestegen.

“Deze trend is er nog altijd”, zegt Hans-Joachim Haming, directeur van het arbeidsbureau Nordhorn. Precieze getallen over de hoeveelheid Nederlanders die in de Duitse grensregio werken zijn echter niet voorhanden.

“Het arbeidsbureau is hier slechts gedeeltelijk bij betrokken. De meeste mensen zoeken werk via jobportals in internet’, vertelt Haming. Verderop in het artikel lees ik dat in Nederland het percentage werklozen voor een deel bij 12 procent ligt, terwijl in de Duitse regio’s het percentage meestal tussen de vier en vijf procent bedraagt.

“De jonge Nederlanders spreken nauwelijks Duits”

De Duitse bedrijven zoeken vooral vakkrachten. Het lagere Duitse loonpeil nemen de Nederlanders op de koop toe. Volgens het bericht kunnen Nederlandse jongeren niet meteen een vakopleiding volgen. “De jonge Nederlanders spreken nauwelijks Duits”, zegt Haming. Beroepsonderwijs in Duitsland is daardoor nauwelijks mogelijk. Daarom is het beter om gediplomeerde vakkrachten in dienst te nemen.

Bij studenten gaat de trend in de andere richting. Bij veel studierichtingen in Duitsland geldt een numerus fixus. Daardoor proberen Nederlandse universiteiten Duitse studenten te lokken. “Het hoger onderwijs in Nederland moet ook gefinancierd worden”, zegt Haming. De studies in Nederland zijn  bij de Duitsers erg in trek, omdat bij veel studie-onderdelen in de eerst semesters Engels de voertaal is.