Tag Archives: Stargardt

Kafka onder de veilinghamer

Het veilinghuis Stargardt in Berlijn presenteerde bij de online veilig van 15-16 april 2021 vier onbekende stukken van Kafka’s hand: een pagina uit het tijdschrift Die Muskete die Kafka met de voor hem typische menselijke figuurtjes volkrabbelde (opbrengst: ca. 50.000 euro). Daarnaast een Marienbad reisgids die Kafka in 1916 van uitvoerige, tot nu toe onbekende met de hand geschreven tips voor Max Brod voorzag (ca. 50.000 euro).

Tenslotte een reeds gepubliceerde brief van vier kantjes aan zijn zus Ottla van 1 februari 1919 (ca. 43.000 euro) en een persoonlijk getikt manuscript van de parabel Eine kaiserliche Botschaft (ca. 28.500 euro). Afbeeldingen van de genoemde stukken staan in dit pdf-bestand van Stargardt (pagina 41 t/m 49).

BRON: franzkafka.de