Tag Archives: Kafka-biografie

Levendige cultuur en wetenschap in Potsdam

Workshop Reiner Stach over Kafka-biografie

Op 11 en 12 januari 2016 was de Kafka-biograaf Reiner Stach te gast bij de ‘Schülerakademie’ in Potsdam.

Begin dit jaar was ik te gast op de Wissenschaftsetage (WIS) van Bildungsforum Potsdam. De gerenommeerde Kafka-biograaf Reiner Stach gaf hier voor een groep leerlingen van het Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg twee dagen lang een workshop over Franz Kafka.

Ik was als journalist aanwezig, omdat ik destijds aan een artikel over Stachs Kafka-biografie werkte. De workshops werden georganiseerd door het Deutsche Kulturforum östliches Europa (website tijdelijk niet bereikbaar) en de vereniging proWissen Postdam e.v. Graag had ik meer informatie over die vereniging, de bijbehorende Schülerakademie en de WIS in mijn artikel opgenomen, maar helaas ontbrak de benodigde ruimte. Vandaar dat ik er op deze plek alsnog aandacht aan besteed.

proWissenWIS en proWissen
De vereniging proWissen bestaat uit een netwerk van meer dan 30 wetenschappelijke inrichtingen en de Kamer van Koophandel en Fabrieken Postdam (IHK Potsdam). Hij werd in 2004 in het leven geroepen. Het doel bestaat uit het overbrengen van wetenschappelijke onderwerpen aan een breed publiek. In 2014 kreeg proWissen een eigen onderkomen in de vorm van de WIS op de 4e verdieping van het Bildungsforum Potsdam. In dit gebouw bevinden zich ook de Stadt-und Landesbiblithek (SLB) en de Volkshochschule Postdam (VHS). De vereniging ProWissen wordt gefinancierd door Potsdam, hoofdstad van de deelstaat Brandenburg en door meer dan 60 wetenschappelijke instanties en particuliere personen.

Samen met de wetenschappelijke netwerken pearls, poGS en UP Transfer, die zich op verschillende manieren met wetenschapsmanagement en wetenschapscommunicatie bezighouden, heeft de WIS zich ontwikkeld tot een experimenteerplek waarbinnen de wetenschap de dialoog aangaat met andere maatschappelijke gebieden. Het doel is de wetenschapscommunicatie en het interdisciplinaire wetenschapsnetwerk met het bedrijfsleven en de maatschappij  in Potsdam en Brandenburg te verstevigen.

Permanente expositie
Het belangrijkste gedeelte van de WIS is de permanente expositie FORSCHUNGSFENSTER (ONDERZOEKSETALAGE) waarin spannend en wereldschokkend wetenschappelijk onderzoek uit Potsdam en omgeving wordt gepresenteerd. In een creatieve en moderne atmosfeer en met uitzicht over het nieuwe centrum van de stad wil men studenten en wetenschappers, ondernemers, kinderen, jongeren en alle geïnteresseerde burgers en toeristen bij elkaar brengen. Bij de invulling van de expositie wordt uitgegaan van nieuwe, interactieve en op deelname georiënteerde formats.

Openingstijden van de expositie:
Maandag t/m vrijdag 10:00 – 18:00 uur
Zaterdag 10:00 – 14:00 uur

Schülerkakademie
De Schülerkakademie gebruikt de WIS als plek voor wetenschap ‘uit eerste hand’. Het brede scala aan workshops richt zich zowel op de leerlingen van de Duitse Grundschule (5e en 6e klas) als op de scholen voor het voortgezet onderwijs tot aan het VWO (Abitur) aan toe. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren vroegtijdig toegang tot de wetenschap en wetenschappelijk onderzoek en hebben de mogelijkheid specialisten van wetenschappelijke instituten in Potsdam direct vragen te stellen en gezamenlijk met hen experimenten uit te voeren.

Met de Schülerakademie staan leerlingen op ooghoogte met de wetenschappers. Hierdoor wordt hun ontdekkings- en onderzoeksdrang ondersteund. Dit levert niet alleen een grote bijdrage voor een nieuwe wetenschappelijke generatie maar ook een dialoog tussen scholen en wetenschappelijke instanties.

DKF_Logo_neu_4c KopieDeutsches Kulturforum östliches Europa
Het  Deutsche Kulturforum östliches Europa zet zich in voor de overdracht van Duitse cultuur en geschiedenis uit Oost-Europa. Daarbij horen alle regio’s waarin Duitsers hebben geleefd of tot vandaag de dag nog leven. Het culturele erfgoed van deze gebieden verbindt de Duitsers met hun buren. Daarvan wil men een breed publiek bewust maken – in dialoog en in toekomst georiënteerd samenwerken met partners uit Oost-Europa.

Dit cultuurforum biedt o.a. discussie-evenementen, voordrachten, themadagen, wisselende exposities, prijsvragen, concerten en workshops aan. In de reeks Potsdamer Bibliothek östliches Europa verschijnen boeken en culturele reisgidsen. Op de website www.kulturforum.info (tijdelijk niet bereikbaar) en op de Facebook-pagina van het cultuurforum zijn tips voor evenementen, radio- en televisietips, recensies, nieuwsberichten, virtuele tentoonstellingen en audio-opnames te vinden.

Het cultuurforum ziet zichzelf als bemiddelaar tussen Oost en West, tussen wetenschap en buitenwereld, tussen instellingen en particuliere initiatieven. Met zijn werk levert het forum een actieve bijdrage aan internationale begrip en verzoening in een naar elkaar toe groeiend Europa.

Potsdam
In Potsdam werken meer dan 10.000 mensen in wetenschappelijke inrichtingen. Bijna 25.000 jonge mensen studeren aan de universiteit Potsdam, de Hogeschool Potsdam, de filmuniversiteit Babelsberg Konrad Wolf, de Hogeschool voor sport en management en de Hogeschool Clara Hoffbauer. Daar komen nog eens 62.000 virtuele studenten uit meer dan 160 landen bij, die het Hasso-Plattner-Institut bij zijn programma ‘openHPI‘  tot nu toe kon registreren.

Omvangrijke Kafka-biografie na 18 jaar voltooid

KBild2Midden jaren negentig vat de Duitse literatuurwetenschapper Reiner Stach het plan een groot opgezette Kafka biografie te schrijven. S. Fischer Verlag gaat akkoord. In 2002 verschijnt het eerste deel, zes jaar later deel twee en in 2014 sluit Stach zijn mammoetproject af. De biografie telt ruim 2.000 pagina’s.

Ik las de biografie, sprak uitgebreid met de auteur ervan en schreef vervolgens mijn bijdrage voor de actuele uitgave van Kunsttijdschrift Vlaanderen. Het nummer is via de link in de vorige zin te bestellen.

In het Duitse televisie-programma alpha-forum komen persoonlijkheden uit de politiek en economie, wetenschap en maatschappij, religie en cultuur 45 minuten uitvoerig aan het woord. Op 26 april 2016 was de Duitse Kafka-biograaf Reiner Stach te gast.

TIP: Reiner Stach vertelde me tijdens het interview dat hij de film ‘Wege entstehen beim Gehen’ de beste documentaire over Franz Kafka vindt. Klik op onderstaande foto om deze documentaire (00:44:06) te bekijken.