Tag Archives: Joop.nl

Slecht weer op komst

zonlichtUPDATE: In dit artikel van gisteren is sprake van zonnevlammen  (uitbarstingen op de zon) in de categorie M (Dit zijn matige uitbarstingen, die rond de polen korte perioden van uitval van de radioverbindingen kunnen veroorzaken.). Zojuist heeft NASA voor de derde keer  het bericht geactualiseerd; er is sprake van drie zonnevlammen van de categorie X binnen 24 uur. De X-klasse is de hoogste klasse. De huidige uitbarstingen van X1,7, x2,8 en X3,2 zijn echter niet zo sterk als in maart 2011. Toen was er sprake van een zonnevlam X20, dus ongeveer zeven keer zo sterk als de huidige.

Ik schrijf dit niet om paniek te zaaien, maar wel om een klein beetje bewustwording aan de man te brengen, om het maar zo uit te drukken. Het is jammer dat dergelijke berichtgeving direct wordt geassocieerd met de ondergang van de wereld, 2012, voorspellingen, etc., terwijl dat helemaal niet aan de orde is. Het is nieuws, net als een dreigende tsunami of een dreigende orkaan. Veel mensen weten niet dat dergelijke dreigingen ook door zonnevlammen veroorzaakt kunnen worden.

De aarde wordt niet vernietigd. Dat schrijft NASA vandaag op haar website en bedoelt daarmee dat de zonnevlammen, die qua heftigheid blijven toenemen, de aarde fysiek niet kunnen vernietigen. Het is goed dat de ruimtevaartorganisatie dit vermeldt. Zonnevlammen zijn explosies op het oppervlak van de zon.

Het is interessant dat NASA nu begint met het verspreiden van concrete informatie over dit fenomeen en de mogelijke gevolgen ervan. Persoonlijk vind ik dat de informatievoorziening vanuit een dergelijke organisatie rijkelijk laat op gang komt, maar liever laat dan nooit. NASA schrijft in het bericht dat het “slechte ruimteweer” natuurlijk wel gevolgen kan hebben voor onze planeet. Satellieten kunnen uitvallen, net als de transformatoren van de hoogspanningsnetten. “In een toenemende technologische wereld, waarin bijna iedereen afhankelijk is van mobiele telefoons en GPS-systemen, niet alleen in de auto maar ook bij vliegtuignavigatiesystemen en in de extreem accurate klokken waarvan financiële transacties afhankelijk zijn, is het ruimteweer een serieuze aangelegenheid“, aldus NASA. Vandaag de dag telt iedere seconde bij de wereldhandel, dus een storing van de met gps gesynchroniseerde klok kan in mijn ogen desastreuze gevolgen hebben. Daar hoef je geen expert voor te zijn om dat in te zien.

NASA geeft aan dat, net als bij een orkaan, er voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Zo krijgen elektriciteitsbedrijven, piloten en ruimtevaartorganisaties tijdig waarschuwingen. Die waarschuwingen zijn gebaseerd op gegevens van het MOAA’s Space Weather Prediction Center. Het bericht van NASA eindigt zoals het begint; de wereld kan niet vernietigd worden door zonnevlammen.

Nu ben ik geen doemdenker, maar als op veel plekken de stroom uitvalt en gps-systemen niet meer werken, om het maar even kort door de bocht samen te vatten, dan is de aarde weliswaar nog in tact, maar de gevolgen voor de mensen zijn dan toch immens. Ik ga niet opnoemen wat de consequenties kunnen zijn, want dat kan leiden tot paniekvoetbal en sensatie. Om die reden schrijft NASA waarschijnlijk ook met de nodige voorzichtigheid over de zonnevlammen, die eind dit jaar het heftigst zullen zijn, maar….. “the sun’s flares are not physically capable of destroying Earth.”

„Soms is een probleem zo groot, dat een land het niet in z’n eentje aan kan.” Die boodschap bezorgde Lika Guhathakurta, lid van NASA headquarters,  in 2010 al tijdens een congres in Bremen. Hij wees naar de naderende zonnestormen, die eind 2013 een hoogtepunt bereiken. „De explosies in 2013 zullen waarschijnlijk niet de heftigste ooit gemeten zijn, maar de mensheid is nog nooit zo kwetsbaar geweest als vandaag de dag.”  Deze tekstfragmenten zijn afkomstig van een verslag van de conferentie in 2010, die in het Engels is na te slaan op de website van NASA.

Ik vind dat het nu wel tijd wordt dat ook overheden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse overheid, hun burgers iets meer informatie geven over de maatregelen die zij wel of niet hebben getroffen in het geval van zeer heftige explosies op het oppervlak van de zon. Ik ga ervan uit dat er in regeringskringen al lang over dit onderwerp is gesproken en dat er ook  noodscenario’s in de la liggen. Dat vind ik prima en het lijkt me meer dan logisch. Maar ik vind dat de burger nu ook wel geïnformeerd mag worden, juist om geen sensatie te veroorzaken. Dat lijkt me niet te veel gevraagd.

(Deze tekst verscheen ook op joop.nl)

BBC News

Times Live

Los Angeles Times

Integratiecola uit Hamburg

Foto Ali Cola

Foto Ali Cola

Integratie. Als ik het woord alleen al lees, zie ik verhitte discussies, voor – en tegenstanders en reageerders die elkaar op websites voor van alles en nog wat uitmaken, kortom, een boel ellende. Zondag las ik in de Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung (FAZ) echter een stuk over integratie dat mij wel smaakte en dat wellicht ook bij Nederlanders en Nederlanders met Turkse achtergrond in de smaak valt: Ali-Cola!

De naam „Ali-Cola“verraadt al dat het hier om de integratie van Turken in Duitsland gaat. De 39-jarige Aydin Umutlu is de uitvinder van het nieuwe drankje, dat minder zoet smaakt dan de traditionele cola. “Weinig suiker, weinig koolzuur, meer integratie”, vertelt de horeca-ondernemer, die 6 maanden oud was toen hij vanuit Turkije naar Hamburg verhuisde en in de Duitse Hanzestad opgroeide. Dit drankje is zijn bijdrage tot integratie, zijn poging om de Duitsers en de Turken beter met elkaar te laten samenleven. Natuurlijk wil hij er ook geld mee verdienen en hoopt hij dat de cola net zo populair wordt als de Duitse “Fritz-Kola”  en dat de naam Ali net zo vanzelfsprekend wordt als de typisch Duitse naam Fritz.

Op zijn website www.alicola.de kun je zien hoe hij het integratie-aspect benadert: met plezier en gevoel voor humor. In een klein bioscoopfilmpje danst een man met een naakt bovenlichaam en een zwart SM-masker op zijn hoofd in een betegelde kelderruimte. Je weet niet of de man een Duitser of een Turk is. Dat is ook niet belangrijk, omdat de man gewoon  voor een leuke sfeer zorgt. Tijdens de dans verschijnen op stroboscopische wijze de volgende woorden in beeld: Hans, Döner, Ordnung, Temperament, Currywurst, Sylt, Antalya, Ali,Cola.

Het idee van de cola kwam na een minder vrolijke gebeurtenis tot stand. Thilo Sarrazin, het voormalige bestuurslid van de centrale bank van Duitsland (Deutsche Bundesbank) beweerde in zijn boek “Deutschland schafft sich ab” (Duitsland heft zichzelf op) dat de moslim-immigranten niet in Duitsland zouden willen integreren. Daarnaast speculeerde hij dat bij het “falen” van Duitse Turken in de scholen erfelijke factoren een rol zouden kunnen spelen. Aydin Umutlu voelde zich aangesproken. “Ik was woedend”. Hij ziet het anders. Van de meer dan drie miljoen in Duitsland wonende Turken, waarvan veel met een Duits paspoort, “zijn ook niet meer asociale mensen dan die paar Duitsers die met hun flessen bier voor de Aldi en het station rondhangen. Geïntegreerde Turken vallen gewoon niet op, “zorgen niet voor hoge kijkcijfers”.

Aydin Umutlu wenst een ontspannen omgang tussen Duitsers en de Duitsers met Turkse achtergrond en minder nekslagen van Duitsers. Laatst kreeg hij er eentje van een Duitse oma bij hem in de buurt. Onder het genot van “Kaffee und Kuchen” was hij ruim drie uur bij haar op bezoek om haar gouden bruiloft te vieren. Ze praatten honderd uit. Na afloop zei ze: “Een echt “Hamburger Jung” (zoiets als een echte Amsterdammer, Rotterdammer of Hagenees) bent u echter nog niet. Het duurt nog een paar generaties voordat mensen zoals u dat kunnen zeggen, jongeman.”

Aydin Umutlu ziet dat anders. In zekere zin is hij net zo’n “Hamburger Jung” als de Hamburgse jongens die “Fritz-Kola” op de markt brachten. Aydin zocht op internet naar de mogelijkheden om zijn cola te maken en kocht bij een apotheek alle ingrediënten. Na twee weken was het recept klaar. Voor het etiket  retoucheerde hij de afbeelding van een croupier, totdat deze eruit zag als een typische “scène-Turk”: kale kop in plaats van haar, snor in het gezicht getekend, cool en vriendelijk. Een type zoals Aydin Umutlu, aldus de FAZ. De cola wordt door een bedrijf in Nürnberg afgevuld en is te koop bij diverse kiosken, dönerzaken en restaurants in Hamburg. Er zijn al aanvragen uit Magdeburg, Stuttgart, Mannheim en München.

(Deze tekst verscheen ook op joop.nl)

De uitvinder in beeld:

De reclamespot:

De gulden terug, met behoud van de euro

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn de zondaguitgave van de “Frankfurt Allgemeine” las ik vandaag een interessant interview met de econoom en euroscepticus Wilhelm Hankel. Hij vertelt in de krant dat we in Europa niet op de oude leest verder kunnen gaan, maar dat er een nieuw valutasysteem in het leven geroepen moet worden.

„Anders maakt de eurocrisis alle hoop op een vredig verenigd Europa kapot. Ik grijp terug op een oud voorstel van John Major, de voormalige Britse minister van Financiën en minister-president. Hij stelde vóór de invoering van de euro al voor om de Ecu, de voorloper van de euro, gewoon naast de bestaande nationale valuta als Europees geld in omloop te houden.”

Hankel wil dat de Europese landen hun oude valuta weer terugkrijgen. De gulden, de Duitse mark, de peseta, de lire, etc. Waarom moet de euro dan nog blijven, vraag je je af. Hankel noemt twee argumenten. Ten eerste zou volgens hem Europa in een complete chaos veranderen als de euro gewoon van vandaag op morgen wordt afgeschaft. Ten tweede zou de euro, als hij beter geconstrueerd zou zijn, de mensen in de toekomt goed van nut kunnen zijn.

De Duitse econoom onderscheidt zich daarmee van vele eurosceptici. Hij gelooft niet dat alléén door het terughalen van de oude valuta alle problemen zijn opgelost. “De landen in Europa hebben enorme schulden opgebouwd. 12 tot 13 biljoen euro, dat is vier keer het Duitse bruto binnenlands product. Als deze schulden opeens niet meer als euro genoteerd staan, maar in zwakkere nationale valuta worden omgerekend, dan verliezen de eigenaren van deze staatsleningen in één klap biljoenen. Het gevolg zou de grootste chaos in Europa zijn sinds de ondergang van het Romeinse Rijk,” aldus Wilhelm Hankel.

Als je gewoon de euro weer omwisselt naar de oude nationale valuta, dan blijft het probleem van de torenhoge schulden in euro’s bestaan. “En de oproep om dan gewoon meer te bezuinigen drijft de crisislanden nog verder in de depressie”, legt Hankel uit. “ Als je de euro als parallel-valuta laat bestaan, dan kun je de oude schulden ook in euro’s genoteerd laten staan en alles aan een soort Europese Bad Bank overlaten. Dan moet je het probleem van de schulden niet in één klap oplossen.”

Volgens Hankels theorie komen we in een wereld terecht waarin je naast de euro dus ook nog de gulden, de Duitse mark, de Franse franc, de Italiaanse lire en de Griekse drachme hebt. ”Dat is de mooie wereld van de valutaconcurrentie en de terugkeer van de wet van Gresham! Sir Thomas Gresham, minister van financiën onder Queen Elisabeth I, onderzocht wat er gebeurt als er meerdere soorten geld zijn. De mensen gebruiken het goede geld om te sparen en het slechtere geld om uit te geven. Zo zou dat ook het geval zijn bij de euro en de nationale valuta: de Europeanen zouden de nieuwe, stabiele euro gebruiken om te sparen en in de supermarkt zou men met de nationale valuta betalen. Iedereen is natuurlijk vrij om te kiezen welke geldsoort hij waar voor gebruikt.”

De “nieuwe” euro is volgens Hankel enorm stabiel, omdat hij compleet wordt gedekt door de nationale valuta. “Zo als ooit de dollar door goud werd gedekt”. De Europese Centrale Bank zou de nieuwe eurobiljetten alleen uitgeven tegen nationale valuta. De biljetten zouden in een kluis worden bewaard als valutareserve. “Iedere burger kan dan wanneer hij of zij dat maar wil zijn euro omwisselen tegen nationale valuta en omgekeerd. De euro zou dan een soort gouddekking hebben door de nationale valuta”, aldus Hankel.

Hoe is het bij dit model met de wisselkoersen gesteld? Volgens Hankel zouden de wisselkoersen van de nationale valuta net zo vrij zijn als destijds vóór invoering van de euro. De euro zelf zou echter in de toekomst de maatstaf moeten zijn voor alle andere wisselkoersen in Europa. Hankel: “Daarom zouden de nationale valuta tegenover de euro alleen maar mogen devalueren, niet revalueren.”

De Europese Centrale Bank zal bij een systeem van de gulden naast de euro een compleet andere rol spelen dan voorheen, zegt Hankel. “De geldpolitiek wordt weer door de nationale centrale banken overgenomen. Zij zullen bepalen hoeveel geld er gedrukt mag worden en hoe hoog de basisrente bedraagt. De enige taak van de Europese Centrale Bank bestaat eruit om de nationale valuta tegen de marktprijs in te wisselen en omgekeerd.”

Zou het systeem zoals Hankel zich dat voorstelt ook behulpzaam zijn bij crises zoals die nu in Cyprus bestaan? Volgens Hankel zouden we nooit meer in dergelijke crises terecht komen. Een land als Cyprus had  met nationale valuta al lang onder devaluatiedruk gestaan. “En niemand had een land dat onder devaluatiedruk staat zo veel geld geleend. Dat is een bescherming tegen toekomstige crises. Voor de oude euro-schulden moet natuurlijk wel een oplossing worden gevonden.”

“Mijn idee is de oprichting van een Bad Bank, die dan in alle rust de noodzakelijke maatregelen kan nemen, tot aan een uit- of afstelregeling voor de crediteuren aan toe.” Hankel zegt verder dat bijvoorbeeld Griekenland zijn Drachme zou kunnen devalueren. Daarmee zou de economie in het land weer op gang worden geholpen. “Het land is dan beter in staat om te concurreren en zal bijvoorbeeld delen van het toerisme uit Turkije kunnen terugwinnen.”

Stel, in Nederland is de gulden weer terug. Wat zou er gebeuren als iedereen de gulden gebruikt en niemand de euro? Een dergelijk scenario is mogelijk, dat geeft Hankel toe. Toch ziet hij daarbij geen problemen. Om dit te illustreren noemt hij het Duitse Keizerrijk waarin de gouden munten ook vrijwel nooit als betaalmiddel werden gebruikt. Maar iedereen wist dat hij zijn of haar bankbiljetten tegen goud kon omwisselen. “Dat maakt het papiergeld stabieler. Zo zou het ook met de nieuwe euro zijn. De nieuwe euro wordt stabieler dan de dollar – en zou in de hele wereld als reservevaluta worden beschouwd.”

In het artikel vraagt de interviewer wat er gebeurt als Italië massaal lires drukt en alle Italianen het geld willen omruilen tegen euro’s. Hankel:  “Dan zakt gewoon de wisselkoers van de lire ten opzichte van de euro. De Italianen krijgen voor hun lire dan minder euro’s. Als landen te veel geld drukken, krijgen ze last van inflatie, de euro zelf blijft echter stabiel. De inflatie blijft op die manier een nationaal probleem. Dat is een centraal voordeel van het door mij voorgestelde systeem, naast de mogelijkheid dat zwakke landen hun valuta devalueren om hun concurrentiepositie te verbeteren.”

Bij dit systeem zouden alle prijskaartjes in twee prijzen gemaakt moeten worden. Hankel ziet daar geen grote problemen, want dat gebeurde destijds ook bij de invoering van de euro. In Frankrijk schijnen nog steeds enkele supermarkten te zijn waar de producten in Franc én in Euro worden weergegeven.

Wilhelm Hankel is inmiddels 84 jaar. Hij was in 1998 één van de allereersten die bij het Duitse federaal constitutioneel hof (Bundesverfassungsgericht) tegen de euro klaagde. Ook was hij van de partij in Karlsruhe om te klagen tegen de mislukte redding van de euro en de aankoop van “schrotleningen” door de Europese Centrale Bank. Hij is geen lid van de Duitse anti-euro partij “Alternative für Deutschland”, noch heeft hij die partij mede-opgericht. Hij bekijkt die partij zeer kritisch als het doel van die partij is om enkel terug te keren naar de Duitse mark. Tot slot vraagt de interviewer of Hankel meent dat zij idee kansen heeft om gerealiseerd te worden. “Dat hoop ik “, aldus euroscepticus Wilhelm Hankel.

Bron: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 7 april 2013

(Deze tekst verscheen ook op joop.nl)

« Oudere berichten Recent Entries »